El cost humà de la Guerra Civil a Catalunya. Banc de dades