El front i l’ocupació militar d’un poble pallarès (1938-1939). Memòries d’una època