Els fets de la Guerra Civil a Rialp (Pallars Sobirà). Memòries