Josep Bringué Carboné

En Josep Bringué ens explica com ell i la seva família van estar refugiats a les bordes de Conflent després de l’evacuació del poble de Farrera, on vivien.