La guerra civil als Pallars. Comitès i trinxeres al Jussà i al Sobirà (1936-1939)