La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939)