Les batalles del Segre i la Noguera Pallaresa. L’atac final contra Catalunya (abril-desembre del 1938)