Personatges

Generalment, quan parlem dels protagonistes de la història ho fem sempre fent referència a aquelles personalitats que, per bé o per mal, han estat dirigint les societats i han tingut poder en la presa de decisions. És innegable que aquestes persones han tingut un paper determinant en el desenvolupament dels fets històrics però també és innegable la importància que en aquests esdeveniments hi ha tingut la “població anònima”. Les accions de cadascuna de les persones que es veuen immerses en el present històric, són importants i condicionen els processos històrics. El protagonisme individual ens ajuda a entendre les accions col·lectives.
En aquest apartat es pretén donar a conèixer els protagonistes dels esdeveniments històrics que els Pallars van viure entre 1938 i 1939. Cal tenir en compte que és un projecte en construcció, que pot anar creixent amb les aportacions que se’ns facin arribar. Actualment, aquesta galeria de personatges és una molt petita mostra. Hi hem recollit personalitats destacades però també històries de persones que van haver de viure i patir la guerra. Aquest apartat, juntament amb el recull de testimonis, pretén aproximar-nos a la realitat del moment, a la quotidianitat d’un període que va marcar profundament a tots aquells que el van haver de viure.