Els treballs de fortificació de l’exèrcit rebel

El fet que hi hagi un major nombre de fortificacions rebels conservades, respon al fet que l’exèrcit franquista esmerçà més esforços que el republicà en la realització d’aquestes construccions. L’exèrcit rebel disposava d’unitats de sapadors especialitzades en aquest tipus d’obres.

rebel la podem anar resseguint des del maig de 1938 i és especialment intensa en els moments en que no hi ha combats. Amb l’arribada dels primers freds de la tardor-hivern de 1938, les condicions de vida a les trinxeres esdevingueren més dures. també es va veure afectat per unes condicions meteorològiques que dificultaven la seva realització.

Les quantitats de neu acumulada a les trinxeres feia necessari dedicar molt temps i esforços en retirar-la. La necessitat de mantenir en condicions les fortificacions, topa amb la duresa del temps que, molt sovint malmet les obres. L’aigua, la neu i el gel provoquen l’esfondrament de les estructures més fràgils.